Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla mnie ważna
polityka prywatności szczegółowo wyjaśnia, jak dbam o Twoje dane

  1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Sklep z usługami coacha/trenera mentalnego.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sklep z usługami coacha/trenera mentalnego.

  1. Cele przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług coachingowych i treningu mentalnego, a także w celu obsługi zamówień Klientów.

3.2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane również w celach marketingowych, w tym w celu informowania Klientów o nowych usługach, promocjach i rabatach.

  1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

4.1. Sklep przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

4.2. Sklep przetwarza również informacje związane z korzystaniem przez Klienta z usług coacha/trenera mentalnego, w tym informacje o terminach konsultacji i ich przebiegu.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

5.1. Dane osobowe przechowywane są przez Sklep przez okres niezbędny do realizacji usług coachingowych i treningu mentalnego oraz do obsługi zamówień Klientów.

5.2. Dane osobowe mogą być przechowywane przez Sklep również w celach archiwalnych oraz w celach rozliczeniowych.

  1. Prawa Klientów

6.1. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.2. Klienci mają prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

6.3. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Ochrona danych osobowych

7.1. Sklep dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony tych danych.

7.2. Sklep nie udostępnia danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa lub w przypadku, gdy Klient wyrazi na to zgodę.

  1. Zmiany w Polityce Prywatności

8.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdej chwili.

8.2. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, Sklep poinformuje Klientów o tych zmianach za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Klikając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu poprawy nawigacji na stronie, analizy użytkowania strony i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę Prywatności, aby uzyskać więcej informacji.